Справочная информация

Международные организации

Link OIML Міжнародна організація по законодавчій метрології

Link BIPM Міжнародне бюро мір і ваг

Link WELMEC Організація законодавчої метрології Західної Европи

Link WMO Всесвітня метеорологічна організація

Link EURAMET Європейська асоціація Національних метрологічних інститутів

Link EOQ Європейська організація з якості

Link UNECE Економічна комісія ООН щодо Європи

Link EA Європейська ко-операція з акредитації

Link ILAC Міжнародне співробітництво з акредитації лабораторій

Link APLMF Азіатсько-Тихоокеанський форум по законодавчій метрології

Link IFAN Міжнародна федерація користувачів стандартів

Link COPANT Пан-американська комісія із стандартів

Link PASC Конгрес із стандартизації країн Тихоокеанського басейну

Link EASC МДС СНД Міждержавна рада по стандартизації, метрології і сертифікації Співдружності Незалежних Держав

Link  WSSN Всесвітня мережа служб стандартів

 

КНИГИ ЗАКАЧАТИ:

 

  • Аналітична записка: «Політика технічного регулювання: оцінка ефективності, вибір сприятливого моменту та пріоритетів реформування» скачать
  • Європейська стандартизація (навчальний посібник) скачать
  • Європейська система оцінки відповідності та акредитації (навчальний посібник) скачать
  • Новий підхід у Європейському Союзі: загальний огляд (навчальний посібник) скачать